Informacje ogólne

 
Monografia pt. "120 lat recepcji Quo vadis Henryka Sienkiewicza we Włoszech" odsłaniająca tajniki warsztatu włoskich tłumaczy, a także zasady wydawania we Włoszech powieści Henryka Sienkiewicza jest na polskim rynku nie tylko potrzebna, ale wręcz oczekiwana. Dotąd nie było jednak nikogo, kto dobrze poruszałby się równocześnie w polskim, jak i włoskim kręgu kulturowym, znał też biegle oba języki, co wydaje się  sine qua non do prowadzenia badań zaprezentowanych w recenzowanej monografii. 
Za najważniejsze osiągnięcie autorów uważam zaprezentowanie materiału niedostępnego w jednym miejscu nawet dla bardziej doświadczonych badaczy spuścizny recepcyjnej Sienkiewicza. Jest to praca wykonana ze szczególną akrybią, nastawiona na kompletność i rztelność, co należy szczególnie docenić. 
 
Z recenzji dr hab. Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz 
 
Monografia podsumowująca wyniki projektu badawczego ukazała się nakładem wydawnictwa DiG i Edition La Rama w roku 2020.